Nye artikler - Side 2

Hva betyr PET på et plastmateriale?
PET (også forkortet PETE) er forkortelse for polyetylentereftalat, det kjemiske navnet på polyester. PET er en klar, sterk og lett plast som er mye br...
Hva er en nurtle?
Hva er en nurdle tannkrem?Hva brukes en nurdle til?Hva betyr nurdle?Hva er et nurdle-søl?Hvor stor er en nurdle?Er en klatt tannkrem som kalles en nu...
Hvor mange dyr dør av søppel?
100 millioner sjødyr dør hvert år bare av plastavfall. 100 000 marine dyr dør av å bli viklet inn i plast hvert år - dette er bare skapningene vi finn...
Hvorfor plast er farligere?
Skader: Det er den giftigste og mest skadelige formen for plast. Den inneholder bisfenol A (BPA), bly, ftalater, kvikksølv, dioksiner og kadmium. ... ...
Er plast viktig i dyreverdenen?
Sjøpattedyr: 54 % av alle hvaler, delfiner og sel er påvirket av plast. NOAA anslår at 100 000 sjøpattedyr drepes av plast hvert år. En studie fra 201...
Hva gjør plast til en farlig forurensning?
Plastproduksjon og -forbruk bidrar til klimagassutslipp, devaluerer marine økosystemer og kveler dyrelivet som gjør havene våre så mangfoldige. Den go...
Hvorfor skal ikke plastposer forbys?
De bruker mindre vann, krever færre kjemikalier og produserer mindre klimagass enn de to andre alternativene. Plast har halvparten av karbonavtrykket ...
Hva forurenser havet?
Havforurensning er et økende problem i dagens verden. Havet vårt blir oversvømmet av to hovedtyper forurensning: kjemikalier og søppel. ... Forsøpling...
Hvor mange sjødyr dør av forsøpling hvert år?
Problemet: Over 1 million marine dyr (inkludert pattedyr, fisk, haier, skilpadder og fugler) blir drept hvert år på grunn av plastrester i havet (UNES...